Los Ostravské zimní ligy - dorostenci

DENIK ST.DOROST

Ostravská zimní liga – dorost, skupina A

  1. kolo

Sobota 2. 2. 2019 09:00

Václavovice - Svinov

UT Hlubina 2018816C2A0101

Sobota 2. 2. 2019 13:00

Dolní Lhota - Stará Bělá "A"

UT Hlubina 2018816C2A0103

Neděle 3. 2. 2019 13:00

Staříč - Hlubina "A"

UT Hlubina 2018816C2A0102

  1. kolo

Sobota 9. 2. 2019 11:00

Staříč - Václavovice

UT Hlubina 2018816C2A0203

Neděle 10. 2. 2019 09:00

Stará Bělá "A" - Hlubina "A"

UT Hlubina 2018816C2A0201

Neděle 10. 2. 2019 13:00

Svinov - Dolní Lhota

UT Hlubina 2018816C2A0202

  1. kolo

Sobota 16. 2. 2019 09:00

Svinov - Stará Bělá "A"

UT Hlubina 2018816C2A0303

Sobota 16. 2. 2019 13:00

Staříč - Dolní Lhota

UT Hlubina 2018816C2A0302

Neděle 17. 2. 2019 11:00

Hlubina "A" - Václavovice

UT Hlubina 2018816C2A0301

  1. kolo

Sobota 23. 2. 2019 11:00

Hlubina "A" - Svinov

UT Hlubina 2018816C2A0401

Neděle 24. 2. 2019 09:00

Stará Bělá "A" - Staříč

UT Hlubina 2018816C2A0403

Neděle 24. 2. 2019 13:00

Václavovice - Dolní Lhota

UT Hlubina 2018816C2A0402

  1. kolo

Sobota 2. 3. 2019 09:00

Dolní Lhota - Hlubina "A"

UT Hlubina 2018816C2A0501

Sobota 2. 3. 2019 13:00

Václavovice - Stará Bělá "A"

UT Hlubina 2018816C2A0503

Neděle 3. 3. 2019 11:00

Svinov - Staříč

UT Hlubina 2018816C2A0502

Ostravská zimní liga – dorost, skupina B

  1. kolo

Sobota 2. 2. 2019 11:00

Vřesina - Stará Bělá "B"

UT Hlubina 2018816C2B0103

Neděle 3. 2. 2019 09:00

Řepiště - Hlubina "B"

UT Hlubina 2018816C2B0101

Neděle 3. 2. 2019 11:00

Petřkovice - Ostrava-Jih

UT Hlubina 2018816C2B0102

  1. kolo

Sobota 9. 2. 2019 09:00

Stará Bělá "B" - Ostrava-Jih

UT Hlubina 2018816C2B0202

Sobota 9. 2. 2019 13:00

Hlubina "B" - Vřesina

UT Hlubina 2018816C2B0203

Neděle 10. 2. 2019 11:00

Petřkovice - Řepiště

UT Hlubina 2018816C2B0201

  1. kolo

Sobota 16. 2. 2019 11:00

Ostrava-Jih - Řepiště

UT Hlubina 2018816C2B0303

Neděle 17. 2. 2019 09:00

Hlubina "B" - Stará Bělá "B"

UT Hlubina 2018816C2B0301

Neděle 17. 2. 2019 13:00

Petřkovice - Vřesina

UT Hlubina 2018816C2B0302

  1. kolo

Sobota 23. 2. 2019 09:00

Stará Bělá "B" - Petřkovice

UT Hlubina 2018816C2B0402

Sobota 23. 2. 2019 13:00

Řepiště - Vřesina

UT Hlubina 2018816C2B0403

Neděle 24. 2. 2019 11:00

Ostrava-Jih - Hlubina "B"

UT Hlubina 2018816C2B0401

  1. kolo

Sobota 2. 3. 2019 11:00

Hlubina "B" - Petřkovice

UT Hlubina 2018816C2B0502

Neděle 3. 3. 2019 09:00

Vřesina - Ostrava-Jih

UT Hlubina 2018816C2B0501

Neděle 3. 3. 2019 13:00

Řepiště - Stará Bělá "B"

UT Hlubina 2018816C2B0503