PŘÍSPĚVEK PRO RODIČE

Daruj krouzky

Klub FK Stará Bělá byl zaregistrován k možnosti příspěvku pro rodiče za aktivity dětí ve výši až 2000 Kč na 2. pololetí školního roku.

Je to nad rámec standardní spolupráce se zdravotními pojišťovnami.

 

Rodič se zaregristruje na níže uvedených stránkách jako občan a následně obdrží voucher:

 

https://moje.aktivnimesto.cz/

https://www.darujemekrouzky.cz/

 

Využijte tuto šanci a požádejte si o příspěvek.

 

Postup jak si zažádat a další podrobnosti najdete i v PDF - ZDE

 

Vedení FK Stará Bělá