Valná hromada FK Stará Bělá z.s. dne 26. června 2020 v 19 hod.

logo_zapas1.jpg

Pozvánka na valnou hromadu FK Stará Bělá z.s.

 

Zveme všechny členy FK Stará Bělá na valnou hromadu zapsaného spolku FK Stará Bělá z.s., která se bude konat v pátek, 26. června 2020 od 19:00 hod. v zasedací místnosti v budově fotbalového klubu Nad Rybníkem 1318/9, PSČ 724 00, Ostrava - Stará Bělá.

 

Valná hromada projedná:

- Zprávu o činnosti za rok 2019,

- Zprávu o hospodaření FK Stará Bělá z.s. a bilanční zprávu za rok 2019, návrh rozpočtu na rok 2020,

- Zprávu Revizní a inventární komise za rok 2019,

- Připravu volební Valné hromady do výboru zapsaného spolku v roce 2021.

 

Těšíme se na vaši hojnou účast. 

 

                                                                                                                   výbor FK Stará Bělá